กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์
ครู คศ.3

นางสำรวย พนมไพรัตน์
ครู คศ.3

นายนริศ ลาภังยะวิทย์
ครู คศ.2

จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์

นายโกศล พิมพ์วงศ์
ครู คศ.1