ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 28) 05 พ.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 26) 05 พ.ย. 63
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 33) 30 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 22) 30 ต.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 เต็มรูปแบบ (อ่าน 173) 14 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดระยอง (อ่าน 199) 16 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุม (อ่าน 245) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ รร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือ และวารสาร (หนังสือเรียน) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 220) 10 มิ.ย. 63
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน) (อ่าน 193) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ รร.เทศบาล ๒ฯ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 249) 10 มิ.ย. 63
TOR การจัดซื้อหนังสือ วารสารและตำรา (หนังสือเรียน) (อ่าน 227) 10 มิ.ย. 63
เรื่อง การเรียนออนไลน์ (อ่าน 251) 20 พ.ค. 63
เลื่อนการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ และ การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 309) 05 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ (อ่าน 259) 05 พ.ค. 63
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจ้างทำอาหารกลางวัน (อ่าน 313) 27 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 224) 27 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 254) 27 มี.ค. 63
ประกาศ การเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 256) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 262) 25 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (อ่าน 247) 06 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 226) 05 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 232) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ 2563 (อ่าน 280) 28 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 318) 02 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 255) 03 ต.ค. 62
ประกวดราคาซื้อหนังสือ วารสาร และตำรำ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 292) 04 มิ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 381) 03 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) (อ่าน 377) 03 เม.ย. 62
แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และกำหนดการอื่นๆ (อ่าน 423) 28 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 340) 28 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 464) 29 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 465) 24 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 467) 24 ก.ย. 61
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 554) 30 พ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อหนังสือ วารสาร และตำรา (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 549) 28 พ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 491) 28 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวัน (อ่าน 535) 11 เม.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 529) 29 มี.ค. 61
ประกาศ ทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ฯ (อ่าน 546) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 604) 23 ก.พ. 61