ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวปฏิบัติการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวัน ให้นักเรียน ในระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 113 ครั้ง