ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ  รักการเขียนอ่าน  ผ่านกระบวนการ PLC  โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร

(น้อย  อาจารยางกูร)  สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,09:16   อ่าน 27 ครั้ง