ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (โควิด-๑๙) วันอาทิตย์ที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:38   อ่าน 22 ครั้ง