ภาพกิจกรรม
การตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,11:55   อ่าน 16 ครั้ง