ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฎฐาน ณ วัดชมโพธยาราม จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,09:59   อ่าน 20 ครั้ง