ภาพกิจกรรม
จัดประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,09:58   อ่าน 14 ครั้ง