ภาพกิจกรรม
โครงงานคำเป็นคำตาย จดจำแสนง่าย และได้ความรู้
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เด็กหญิงกิตติญา  นิลหา, เด็กหญิงวัลภา  รัศมีโรจน์ และเด็กหญิงปณัฐธิชา 
บุตรประสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าพบนายพนมไพร  คำขจร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
เพื่อขออนุญาตขยายผลที่ได้จากการทำโครงงานคำเป็นคำตาย จดจำแสนง่าย และได้ความรู้กับเพื่อนนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการขยายผลครั้งนี้จะจัดขึ้นในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 
๑๘-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๒๔
       ทั้งนี้หากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สนใจเนื้อหาและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://online.3dpageflip.com/gsvv/wfnf/
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:46   อ่าน 244 ครั้ง